Zdjęcie: Shutterstock.com.

Przy wynajmie praktycznie każdego mieszkania dostępnego na rynku niezbędne jest uiszczenie kaucji, będącej środkiem ostrożności na wypadek wyrządzenia przez najemcę szkód. Jej wartość zazwyczaj odpowiada sumie jednomiesięcznego czynszu, choć zdarza się, że w przypadku nieruchomości po remoncie lub wykończonych w wyższym standardzie, będzie ona jeszcze większa (dwukrotność lub nawet trzykrotność czynszu). Dlaczego wynajmujący powinni wymagać jej opłacenia, a także kiedy kaucja wraca do najemcy?

Zapisy o kaucji w umowie najmu

Umowa najmu nie powinna ograniczać się tylko i wyłączenie do stwierdzenia o pobranej kwocie kaucji - wynajmujący powinien zawrzeć również zapisy dotyczące tego, co suma ta będzie pokrywała. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, kaucja może zabezpieczać:

- niezapłacony czynsz oraz opłaty niezależne od wynajmującego takie jak należności za wodę, energię, odpady, śmieci itp.,
- należności za zużycie części wyposażenia w tym wanny, misy klozetowej, pozostałych elementów armatury łazienkowej itp.,
- należności za wykonanie przez wynajmującego robót polegających na odnowieniu lokalu za okres najmu, np. wymalowanie zniszczonej ściany,
- odszkodowanie za szkody powstałe z winy najemcy.

W umowie najmu powinno unikać się zapisów o opcji ratalnego jej wpłacania, może natomiast znaleźć się podpunkt z listą najważniejszych sprzętów znajdujących się w mieszkaniu w dniu podpisania umowy. Lista ta zostanie skontrolowana przy rozwiązywaniu umowy, a w przypadku braku danego przedmiotu, wynajmujący może zatrzymać określoną kwotę z kaucji.

Kiedy właściciel powinien zwrócić kaucję najemcy?

W przypadku krótkoterminowego wynajmu, najczęściej do roku, zazwyczaj nie dochodzi do zniszczeń, które mogłyby doprowadzić do uruchomienia kaucji. Jeśli więc czynsz opłacany jest do zakończenia trwania umowy, zwrot kaucji powinien mieć miejsce do jednego miesiąca od dnia, w którym najemca wyprowadził się z lokum. Co w sytuacji wcześniejszego opuszczenia mieszkania? Jeśli został zachowany okres wypowiedzenia, właściciel nie może potrącić kwoty za wcześniejsze jej rozwiązanie.

Bezpodstawne zatrzymanie kaucji

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których właściciel będzie chciał zatrzymać dla siebie kaucję z zupełnie nieuzasadnionych dla najemcy powodów. Także lokator może zabezpieczyć się na taką okoliczność, dokumentując za pomocą fotografii stan mieszkania i najważniejszych sprzętów w momencie wprowadzania się. Posiadanie takich dowodów w większości przypadków zniechęci wynajmującego do bezpodstawnego zatrzymania pieniędzy.

Czy konieczne jest stosowanie kaucji?

Jak widać kaucja to zabezpieczenie przede wszystkim praw wynajmującego, który chroni się na wypadek różnego rodzaju awarii. Choć dla najemców jej uiszczenie jest zazwyczaj nieprzyjemną koniecznością, której większość chciałaby uniknąć, także oni powinni dostrzec jej zalety. W razie nieumyślnego spowodowania usterki, koszty naprawy pokryje właśnie kaucja, nie zaś bieżące dochody, co mogłoby dodatkowo obciążyć comiesięczny budżet.